skip to main content

Goed bewaard – Informatiehuishouding op orde

Interne campagne over het goed omgaan met overheidsinformatie

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) – dat werkt in opdracht van de ministeries van BZK en OCW - vraagt Publiquest om een rijksbrede interne campagne te ontwikkelen over het goed omgaan met overheidsinformatie.

Doel

Medewerkers bewust maken van het belang van het goed omgaan met de informatie die ze produceren, uitwisselen en bewaren. En duidelijk maken wat er concreet van hen wordt verwacht. Goed informatiebeheer moet een vanzelfsprekend onderdeel van hun werk worden.

Aanpak

Een team van Publiquest werkt een campagne uit met als hoofdboodschap: ‘Goed bewaard voor nu en later’. Onder het motto ‘Jouw werk is belangrijker dan je denkt’ vragen we aandacht voor het op een juiste manier bewaren van informatie. Dit doen we aan de hand van animaties, praktijkverhalen, video’s en nieuwsbrieven.

We zetten het onderwerp veilige informatie-uitwisseling op de agenda in alle teams binnen de ministeries. Leidinggevenden hebben een belangrijke (aanjaag)rol. We ondersteunen hen onder meer met een quiz en gespreksstarters.

Om de boodschap goed te laten landen, zoeken we de samenwerking met CIO’s, IV-professionals en communicatieadviseurs binnen het Rijk. Met hen organiseren we een CASI-sessie, ontwikkelen we een gemeenschappelijke kernboodschap, creëren én toetsen we samen het communicatieconcept.

Resultaten

Brede aandacht voor informatiehuishouding bij de rijksoverheid via de rijksbrede campagne én de doorvertaling van een groot aantal rijksorganisaties naar de eigen organisatie.
Om extra aandacht voor de campagnewebsite en de campagne te genereren, maakten we onder meer een nieuwsbericht voor het rijksbrede intranet Rijksportaal, een nieuwsbrief voor communicatie- en IV-professionals, een e-zine en een serie ludieke GIF-animaties.