skip to main content

Nederland in gesprek over Europa

Met elkaar in gesprek over Europa

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil weten hoe inwoners van Nederland denken over (de toekomst van) Europa en vraagt Publiquest om ondersteuning bij de organisatie van een nationale burgerdialoog.

Doel

De Europese Unie (EU) wil van haar inwoners weten hoe zij over Europa denken. Daarom organiseerde de EU in 2021 en begin 2022 de ‘Conferentie over de toekomst van Europa’. Via dialogen worden ook de meningen en de ideeën van Nederlanders verzameld over de toekomst van Europa en de EU.

Aanpak

Het team van Publiquest organiseert verschillende, met elkaar samenhangende dialoogvormen om bij Nederlanders input op te halen voor de toekomstplannen van Europa. Van een online vragenlijst in de vorm van een chatgesprek tot verdiepende themadialogen. En van dialogen met jongeren tot dialogen met specifieke doelgroepen, zoals mensen met een migratieachtergrond of mensen met een taalachterstand. Daarnaast ontwikkelen we ‘Swipen naar de toekomst’, een online tool met 20 stellingen.

Resultaten

Betrokkenheid van Nederlanders bij de EU en belangrijke input voor de toekomstplannen van Europa. In totaal namen bijna 10.000 Nederlanders deel aan de vragenlijst en de swipetool. Ook spraken we bijna 500 Nederlanders tijdens de dialoogsessies. De opgehaalde ideeën, meningen en aanbevelingen van alle inwoners van de EU zijn ingebracht bij de EU-brede Conferentie over de toekomst van Europa. De resultaten van die Conferentie worden gebruikt om toekomstplannen te maken voor Europa.

Meer informatie over Kijk op Europa en alle rapportages vind je op: www.kijkopeuropa.nl.