skip to main content

Maak verborgen leed zichtbaar

Meer aandacht voor ouderenmishandeling

De gemeente Rotterdam vraagt Publiquest om een communicatiecampagne te ontwikkelen over een gevoelig onderwerp: ouderenmishandeling.

Doel

Rotterdammers helpen om ouderenmishandeling te signaleren én mensen ertoe bewegen om tegen ouderenmishandeling in actie te komen. Wat je moet doen en waar je terecht kunt voor hulp zijn vragen die de campagne beantwoordt.

Aanpak

Een team van Publiquest werkt de campagne uit, met als hoofdboodschap: Verborgen leed: vraag hulp of praat erover.

We organiseren denksessies met focusgroepen om het campagneconcept en de uitingen te toetsen. Op basis daarvan scherpen we onder meer de strategie en de uitingen aan. Zo besluiten we de campagne niet alleen te richten op ouderen, maar ook op de kring om hen heen zoals mantelzorgers en zorgverleners. Naast abri’s en posters voor bijvoorbeeld wachtkamers van huisartsen, zetten we sociale media in, ontwikkelen we een signalerings- en handelingskaart voor mantelzorgers en zorgverleners, kopij voor een gemeentelijke webpagina en podcasts.

Resultaten

Doordat we de campagne samen met de professionals hebben ontwikkeld, hebben we communicatiemiddelen gemaakt die niet alleen als bewustwordingscampagne goed werken, maar ook in de praktijk bruikbaar zijn. Hierdoor hebben alle partijen in de Rotterdamse Alliantie Ouderenmishandeling de middelen actief ingezet en zijn er veel ouderen, zorgprofessionals en mantelzorgers bereikt.

Een succesvolle abri-campagne begin 2022 zette het onderwerp ouderenmishandeling in heel de stad op de kaart, waarna er veel nieuwe aanvragen voor actiepakketten met middelen binnenkwamen. Ook van (zorg)partijen buiten de Alliantie.