• Voorbeelden van ons werk
  • Masterclasses
  • Video content
  • Onderzoek

Publiquest combineert het beste van drie communicatiebureaus: Communicatiebureau Podium, Leene Communicatie en Maatschap voor Communicatie. Als coöperatie werken wij samen aan communicatie bij uitdagende maatschappelijke opgaven.

 

Hier staan we voor

Samen zijn we sterk in denken en doen. Sensitief, degelijk in de aanpak en met een grote passie voor de inhoud. Strategisch en goed doordacht. Praktisch en pragmatisch. We adviseren, coördineren en realiseren.

Onze klanten

Publiquest werkt voor toonaangevende organisaties in de publieke sector. We hebben raamovereenkomsten met onder meer de provincie Noord-Holland, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, RVO.nl, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dit doen we

Publiquest staat klaar voor bestuurders, projectleiders, programmamanagers en hun (communicatie)adviseurs. We bieden een breed palet aan communicatiespecialismen, kwaliteiten en competenties.

Ons werk

Uitgebreide ervaring met alle vormen van communicatie, zoals corporate, beleids- en interne communicatie, verander- en procescommunicatie en project- en omgevingscommunicatie, inclusief participatie.

Masterclasses

Uitstekende competenties op alle mogelijke communicatiediensten; van advies en coördinatie tot faciliteren van bijeenkomsten, tekstschrijven, webcontent en onderzoek.

Videocontent

Sterk in de uitvoering, zoals de realisatie van communicatiemiddelen, procesbegeleiding maar ook PR, evenementen, gaming, infographics, e-docu's, animaties en exposities.

Onderzoek

Zeer veel inhoudelijke kennis van dossiers zoals ruimtelijke ordening, onderwijs, water, duurzaamheid, economie, mobiliteit, veiligheid, cultuur en zorg.

 

Dit is onze ervaring

Publiquest bundelt ruim 60 jaar ervaring van drie toonaangevende communicatiebureaus. Met zo'n 70 collega's zijn we actief voor alle overheidslagen, bestuursniveaus en publiek-private samenwerkingsverbanden. Van ministerie tot onderzoekscommissie en van waterschap tot gemeente en provincie.

Zo werken we

In flexibele teams bedienen we onze opdrachtgevers optimaal. Altijd met één aanspreekpunt, stevige regie bij multidisciplinaire projecten en de slagkracht om zaken voor elkaar te krijgen. We bieden persoonlijke aandacht, creativiteit en flexibiliteit van een klein bureau en tegelijkertijd de diversiteit en slagkracht van een groot bureau. Het beste uit twee werelden.

 

Dit zien we

De digitalisering brengt bijeen en zet transformaties in gang. Burgers zijn goed geïnformeerd en mondig. De impact daarvan is enorm en raakt alle beleidsterreinen. De maatschappij verandert. Van energie tot veiligheid. Van zorg en ruimtelijke ordening tot onderwijs en arbeidsmarkt. We zien het terug in de grote stelselherzieningen en transities, van pensioenen tot omgevingswet. Loslaten of sturen? Centraal of decentraal? Het zijn complexe opgaven in een veranderende maatschappij. Deze ontwikkelingen maken de rol van communicatie breder en strategischer dan ooit. Hoe voeren we de dialoog van morgen? Wat doen we met weerstand? Hoe maken we het begrijpelijk? Hoe betrekken we de burger? Communicatie is dan een onmiskenbare succesfactor.

 

Steffart Buijs, directeur Leene Communicatie: "Beleid begrijpelijk maken of begrijpelijk beleid maken? Vaak is er geen keuze. Wel is er de kans om de communicatie helder en aansprekend te maken. Daar zijn we goed in."

Frithjof de Haan, directeur Maatschap voor Communicatie: "Weet wat er speelt, geef er intern betekenis aan en deel uw ideeën met de buitenwereld. Keer op keer. Wij helpen u de dialoog van morgen te voeren. Met respect voor de historie."

Ton Koerselman, directeur communicatiebureau Podium: "Ieder mens, jong en oud, heeft een natuurlijke aanleg tot leren. We prikkelen de nieuwsgierigheid van uw doelgroepen, en leggen complexe beleidszaken uit. We werken graag voor, maar nog liever samen met onze opdrachtgevers voor een optimaal resultaat."

 

Partner van Logeion

Publiquest is trotse partner van Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Met het partnerschap levert Publiquest een inhoudelijke bijdrage aan onder meer C-Day, de Galjaarddag en het Centrum Strategische Communicatie.

Als partner van Logeion ontwikkelden we onder meer een workshop en whitepaper over de communicatielemniscaat.