skip to main content
Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via het formulier op deze website, per mail, telefoon of anderszins aan ons verstrekt, gebruiken we om met je te kunnen communiceren. We slaan alle gegevens daarom op in een database. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam 
 • Organisatie 
 • Geslacht 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Functietitel 

We verwerken je persoonsgegevens:

 • om je een voorstel of offerte te kunnen mailen of sturen
 • om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • om je te kunnen bellen of mailen in verband met dit voorstel, offerte of de uitvoering van de dienstverlening
 • om goederen bij je te kunnen afleveren
 • om je een factuur te kunnen sturen
 • om je een nieuwsbrief en/of enquête te mailen
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld op het gebied van bijvoorbeeld belasting)
 • om te voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van kwaliteitsbeheer
 • om je een antwoord te kunnen sturen als je bij ons solliciteert
 • om je mee te nemen in een sollicitatieprocedure – dit geldt voor sollicitanten, stagiairs en afstudeerders

Delen

We delen je gegevens alleen met derden als dat noodzakelijk is vanwege de hiervoor genoemde doelen. In voorkomende gevallen blijft Publiquest verantwoordelijk. Er wordt dan een verwerkersovereenkomst gesloten met de derde partij. Er geldt hiervoor één uitzondering, en dat is wanneer wij de gegevens moeten delen of overdragen vanwege wettelijke verplichtingen – zoals bijvoorbeeld strafrechtelijk onderzoek of om fiscale redenen.

Bewaren

We bewaren de informatie zolang als nodig is voor de hiervoor genoemde doelen. Informatie van sollicitanten, stagiairs en afstudeerders bewaren wij maximaal een half jaar, tenzij je expliciet toestemming geeft om gegevens langer te bewaren.

Beschermen

Publiquest beschermt persoonlijke informatie door passende maatregelen te nemen tegen onbevoegde toegang, misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het nemen van organisatorische maatregelen en het gebruik van beveiligde hard- en software.

Bezwaar maken

Je kunt altijd je informatie inzien, corrigeren of door ons laten verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Publiquest. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Mocht je hierop een beroep willen doen dan kun je ons hierover mailen op info@publiquest.nl.

Gouda, juni 2023